Laikas. Istorijos pratybų atsakymai 9 klasei 2 dalis nemokamai

Home / Nemokami pratybų atsakymai / Pratybų atsakymai 9 klasei nemokamai / Laikas. Istorijos pratybų atsakymai 9 klasei 2 dalis nemokamai

Taip – istorijos pratybų atsakymai 9 klasei 2 dalis ir dar nemokamai! Mielas devintos klasės moksleivi, ar mokaisi istorijos? Jeigu taip, tuomet neabejotinai turėtum žinoti, kokias prievoles vykdė Prancūzijos valstiečiai absoliutizmo krizės metu, kuo pasižymėjo pirmasis, antrasis ir trečiasis Prancūzijos luomai, kokius reikalavimus Didžiosios prancūzų revoliucijos metu kėlė buržuazija, bajorai, dvasininkija, tikriausiai taip pat žinai, kuom buvo Prancūzijos revoliucijos istorijai svarbūs šie miestai – Koblencas, Valmi, Varenas? Ar žinai, kuom pasižymėjo žirondistų ir jakobinų grupuotės? Ar galėtum atsakyti, kuom yra svarbi Lenkijos-Lietuvos valstybės raidai 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija? Kaip ši 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija siejasi su Prancūzijos revoliucijos idėjomis? Jeigu nežinai, tai daugiau mokinkis, pats atlik pratybų užduotis, o po to visus atsakymus į šiuos klausimus pasitikrink GID.lt, nes čia istorijos pratybų atsakymai 9 klasei 2 dalis.