(Page 50)

KELIAS Į ES

0
Europos Komisijos delegacija Lietuvoje Europos Komisijos delegacija Lietuvoje buvo įkurta 1996 m. kovo 1 d. atsiliepiant į Lietuvos prašymą tapti Europos Sąjungos nare. Delegacijos vadovas yra [...]

Reformacija mažojoje Lietuvoje

0
LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJA REFORMACIJA LDK MAŽOJOJE LIETUVOJE Kaunas 2004 ĮVADAS Pagrindinis darbo tikslas trumpai apžvelgti pagrindinius reformacijos bruožus, pradžią, jos raidą ir poveikį LDK [...]

Lietuvos ivykiai tarpukaryje

0
Vilniaus konfliktas Lietuvos ir Lenkijos 1919–1939 m. ginčas dėl Vilniaus krašto valstybinės priklausomybės iškilo XX a. pradžioje. Kuriantis savarankiškoms Lietuvos ir Lenkijos valstybėms, šis [...]

Pilietinis karas JAV

0
Pilietinis karas JAV Nei mirties bausmės, nei karo padėties įvedimas kai kuriose Pietų valstijose jau nebegalėjo sustabdyti bręstančios revoliucinės krizės. Džono brauno sukilimas buvo tik vienas [...]

Kaunas Vokiečių okupacijos metais

0
ĮVADAS Šis darbas, tai žvilgsnis į praeitį. Negi mums vis vien kas buvo prieš keletą dešimčių metų? Negi vien dėl to, kad šiuo metu Lietuva išgyvena gana ramų laikotarpį, spėjome pamiršti sunkias [...]
kenwplk