(Page 4)

Nusikaltimo sudėtis

0
Sąvoka “nusikaltimo sudėtis” (cirpus delicti) atsirado ne materialinėje, bet procesinėje teisėje. Ši sąvoka ilgą laiką turėjo tik procesinę reikšmę. XVI ir XVII amžiuje corpus delicti buvo [...]

Baudziamoji teise

0
1. Baudžiamosios teisės sąvoka vartojama kaip: 1) teisės šaka; 2) įstatymų leidybos sritis; 3) mokslo sritis. Asmuo, savo veiksmais pažeisdamas vieną ar kelis nustatytus draudimus, padaro žalą [...]

es teises konspektai

0
Institucijos, veikiančios ES darbo santykių srityje. Europos Parlamentas Taryba Europos Komisija Europos teisingumo Teismas Audito Rūmai. Europos parlamentas Jis atlieka konsultacinę funkciją. [...]

Pakuočių pertvarkymas

0
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką importuojamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, [...]

Konstitucingumo raida

0
TURINYS Konstitucingumo raida 3-13 LR Konstitucijos pagrindiniai bruožai 14-15 Literatūra 16 KONSTITUCINGUMO RAIDA Svarbiausioji kiekvienos šalies teisės šaka yra konstitucinė teisė, kai kur dar [...]

teisinė atsakomybė

0
T U R I N Y S Įvadas 1. Teisinės atsakomybės samprata ir svarba teisinėje sistemoje 1.1. Teisėtas elgesys, jo sąvoka ir esmė 1.2. Teisės pažeidimas 1.3. Teisinė atsakomybė 2. Kaltė ir atsakomybė [...]
kenwplk