(Page 11)

Teisės paskaitų konpektas

0
Darbo teisė Darbo teisė-tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja darbo santykius tarp darbuotojo ir darbdavio ir kitus glaudžiai susijusius visuomeninius santykius. Darbo santykiai-tai [...]

Juridinės psichologijos metodai

0
ĮVADAS Temos aktualumas – juridinės veiklos psicholiogija svarbi kiekvienos srities teisininko veikloje. Teisininkas ne tik privalo valdyti svo emocijas, nuotaikas, jausmus, bet ir mokėti jas [...]

Įstatymo formos samprata

0
Įvadas Teisė savyje išreiškia sudėtingą fenomeną, kurį sudaro kompleksas susijusių elementų. Svarbiausia teisės pasireiškimo forma – teisės norminiai aktai, kurių sistemoje svarbiausią vietą [...]
kenwplk