(Page 60)

Aktyvūs mokymo(si) metodai

0
2004 Vilnius Mokymas(is) bendradarbiaujant Kintant mokyklos modeliui ir ugdant iniciatyvią, savarankišką, kritiškai mąstančią, sugebančią prisiimti atsakomybę asmenybę, labai svarbu ieškoti naujų [...]

Agresija

0
ŽMOGAUS AGRESYVUMO PRIEŽASTYS Agresija yra labai populiari elgesio forma – turbūt nėra žmogaus, galinčio sąžiningai prisipažinti, kad jis niekada nebuvo fiziškai arba verbališkai agresyvus. [...]

Udgymo vaikysteje samprata

0
Įvadas Prieš pradedant plačiau kalbėti apie ugdymą vaikystėje, reikėtų išsiaiškinti, kas tai yra “vaikystė” ir “vaikas”. Lietuvos enciklopedija vaikystę apibūdina tik kaip “vaiko amžių, žmogaus [...]
kenwplk