(Page 32)

Europos Sąjungos teisės šaltiniai

0
Europos Sąjungos teisės šaltiniai ES teisėje nėra įtvirtinta jokios aiškios visų ES teisės šaltinių hierarchijos, nors visuotinai pripažįstama, kad teisės aktai turi aukštesnę galią visų kitų [...]

Vadovybės apsaugos įstatymas

0
LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS 2002 m. lapkričio 7 d. Nr. IX-1183 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis Įstatymas nustato saugomų [...]

STT įstatymas

0
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMAS 2000 m. gegužės 2 d. Nr. VIII-1649 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato [...]

Advokatų etikos kodeksas

0
PRIIMTA 1999 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos advokatų konferencijoje ADVOKATŲ PROFESINĖS ETIKOS K O D E K S A S I. Bendrosios nuostatos 1. Advokatas privalo sąžiningai ir dorai atlikti savo [...]

Karo policijos įstatymas

0
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO POLICIJOS ĮSTATYMAS 1998 m. spalio 22 d. Nr. VIII-911 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato karo [...]

Rusijos teismų sistema

0
RUSIJOS TEISMŲ SISTEMA Rusijos teismų sistema nustatoma Rusijos Federacijos Konstitucijos ir Federaliniu konstituciniu įstatymu. Lietuvoje teismų sudarymą ir kompetenciją nustato Lietuvos [...]
kenwplk