(Page 22)

Kvaziteismų socialinė paskirtis

0
Įvadas Prisiminkime Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį: Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. [...]

Teisės normos ir jų rūšys

0
ĮVADAS Vystantis visuomenei, plečiantis jai ne tik teritoriniu, bet ir santykių atžvilgiu, vis sunkiau darėsi ją kontroliuoti ir išlaikyti bendrąją tvarką valstybėje. Iškilo būtinybė remtis [...]
kenwplk